Pondělí 10.prosinec 2018

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: Kultura - Hudební festival Za poklady Broumovska – festival v kostelích Broumovska

Hudební festival Za poklady Broumovska – festival v kostelích Broumovska

JZ-20100710-191547Jedním ze zásadních projektů v oblasti kultury, které Agentura v současné době realizuje, je festival Za poklady Broumovska. Tento původně cyklus koncertů byl v roce 2005 poprvé uspořádán Dobrovolného svazku obcí Broumovsko s významným příspěvkem města Broumova a participací obcí regionu. Svazek využil k financování cyklu koncertů evropské dotace. Po skončení této dotace se pořádání ujala právě naše APRB s tím, že převzala odpovědnost i za získání finančních prostředků nad rámec nezměněných příspěvků jednotlivých měst a obcí regionu.

Festival získal v rámci APRB novou dlouhodobou koncepci festivalu komorní hudby a významné mediální PR podpory. Festival je ojedinělý svou neopakovatelnou atmosférou a vysokou návštěvností. Jedním z cílů festivalu je potom upozornění na stav broumovské skupiny převážně barokních kostelů otce a syna Dientzenhoferů a částečně přispět na jejich obnovu. Oblíbenost festivalu se dá vyjádřit i zatím zvyšujícím se vybraným dobrovolným vstupným, které v roce 2010 přesáhlo již 134 tisíc korun a přiblížilo se částce 50 Kč za jednoho návštěvníka v průměru. Více informací o posledních dvou ročnících festivalu je možné získat na webových stránkách http://zapoklady.broumovsko.cz.