Pondělí 10.prosinec 2018

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: Kultura - Kultura města Broumov

Kultura města Broumov

Od roku 2008 se Agentura pro rozvoj Broumovska podílí zahrada_akcena dramaturgii a realizaci kulturních akcí v Broumově. Tato aktivita byla umožněna naší prací na kulturním programu klášterní Zahrady a vybudováním kvalitního a zkušeného týmu, který umožňoval využít značné součinnosti. Převzetím některých funkcí oddělení kultury mohlo město Broumov snížit úvazek pracovníka kultury a nechat tyto činnosti realizovat zkušeným týmem v APRB v úzké koordinaci s oddělením kultury.

Pro srovnání průměrné čisté náklady na kulturní program realizovaný pro město Broumov jsou přibližně 1 milion korun ročně. Sloučením a úzkou koordinací kulturních aktivit města Broumov a APRB vznikla kompaktní a robustní nabídka kultury v Broumově. Významnými úspěchy, které si dnes již ani neuvědomujeme, jsou několikrát do roka vyprodané divadelní představení profesionálních i amatérských divadelních souborů, přiměřená nabídka hudebních koncertů nekonfliktních s ostatními hudebními akcemi ve městě nebo pečlivě vybírané dětské kulturní představení. Broumov začíná být pomalu vnímán jako kulturní centrum a v každém případě nabízí každý měsíc širokou nabídku kulturních akcí s nedávnou minulostí nesrovnatelnou.