Pondělí 10.prosinec 2018

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: O agentuře - Vize a regionální rozvoj - Aktivní účast a spolupráce

Aktivní účast a spolupráce

Spolupracovníci APRB jsou motivováni k aktivní účasti a spolupráci s dalšími regionálními subjekty. Za významné považujeme naše členství v MAS Broumovsko+ (http://mas.broumovsko.cz). Tato organizace je zdrojem regionální diskuze a významným nástrojem rozvoje regionu. Bude důležité v rámci vyhodnocování efektivity činnosti a dopadů realizovaných projektů jasně specifikovat priority a na ty zaměřit současné zdroje „Masky". Dalšími významnými partnery jsou pro nás svazky obcí Broumovsko a Policko a jejich jednotlivý členové. Významná jsou v tomto rámci z velké části města regionu, tedy Broumov, Meziměstí, Police nad Metují a Teplice nad Metují. Dalšími logickými partnery jsou všichni aktivní občané v regionu a organizace včetně spolků a sdružení působící v území. Mezi těmi jsou takové jako DDM Ulita Broumov, Zákus Broumov, Základní umělecké školy v Broumově a Polici nad Metují a mnoho a mnoho dalších.