Pondělí 10.prosinec 2018

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: O agentuře - Vize a regionální rozvoj - Formulace VIZE 2029

Formulace VIZE 2029

Agentura pro rozvoj Broumovska iniciovala a byla vedle MAS Broumovsko+, Podnikatelského klubu Broumovska a Dobrovolného svazku obcí Broumovsko realizátorem formulace VIZE Broumovska 2029. Na formulaci se podíleli lidé z nejrůznějších oblastí života regionu, kterým byl pro potřeby této vize region tzv. Broumovského výběžku, tedy prakticky region v hranicích CHKO Broumovsko. Jednoznačným výsledkem této práce je přesvědčení, že Broumovsko cestou do budoucnosti regionu získávání zdravého sebevědomí, a to ať již připomínáním úspěchů již dosažených (jejichž význam je často snižován či za úspěchy - viděno z místa - nejsou považovány), nebo budováním důvěry v sílu a schopnosti lidí v regionu v budoucnosti.

APRB bude podporovat zpracování a diskuzi nad navazující strategií, která by měla tuto vizi naplňovat.