Pondělí 10.prosinec 2018

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: O agentuře - Vize a regionální rozvoj - Grantový program Máme rádi Broumovsko PLUS podpořil dva vítězné projekty

Grantový program Máme rádi Broumovsko PLUS podpořil dva vítězné projekty

V březnu 2011 Agentura pro rozvoj Broumovska zveřejnila možnost zúčastnit se nového grantového programu Máme rádi Broumovsko plus, který finančně podpořila Nadace ČEZ.

Přihlásilo se 5 zájemců a výběrová komise složená ze stálých členů Podnikatelského klubu Broumovska všechny žádosti prostudovala a bodově ohodnotila. Přestože všechny projekty byly velmi nápadité a zajímavé, podpora 30 000 korun byla možná pouze pro dva z nich.

Na prvním místě se s největším počtem bodů umístil projekt „Rozkvetlý klášter" podaný Benediktinským opatstvím sv. Václava v Broumově. Tento projekt je zaměřen na regeneraci a údržbu zeleně v Růžovém dvoře a předzahrádce v Růžové ulici. Dále pak zajistí květinovou výzdobu v Růžovém dvoře a v okolí celého kláštera. Tímto přispěje k vylepšení životního prostředí ve městě a podpoří účast města Broumova v evropské soutěži Rozkvetlých sídel (Entente Florale Europe), neboť klášter včetně klášterní zahrady bude součástí trasy členů hodnotící komise.

Druhou podpořenou žádostí je projekt „Z kapličky po Broumovsku", který podala Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl. Tento projekt navazuje na aktivity obce v souvislosti s rekonstrukcí suchodolské zelené kapličky, která v loňském roce do základů vyhořela. Projekt si klade za cíl podpořit v dětech význam této kulturní památky, seznámit je s historií suchodolské kapličky, vytvořit fotodokumentaci a následně vydat kalendář na rok 2012 sestavený z dětských prací a popisů.

nadvori