Pondělí 10.prosinec 2018

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: O agentuře - Vize a regionální rozvoj - Kalendář historických pohlednic

Kalendář historických pohlednic

Tento projekt je pro nás příspěvkem k našemu seznamování s historií našeho regionu. Forma je volena tak, abychom předkládali historické pohledy do interiéru našeho kraje a tím podněcovali zájem o širší souvislosti. Broumovsko prošlo (nejen) ve 20. století nelehkou minulostí. Jako následek 2. světové války přišlo v absolutním počtu o značnou část své populace a z velké části také o svou historickou paměť. Věříme, že tímto drobným příspěvkem můžeme částečně přispět k jejímu znovunabytí. Kalendář však nesmí plnit jen tuto funkci. Proto se snažíme koncipovat ho tak, aby byl praktický a použitelný v běžném životě. Atributy jako přehled významných regionálních termínů, či praktické kalendárium přispívají k lepší „prodejnosti" a tím k vyššímu podílu samofinancovatelnosti a také k širší distribuci a tedy naplnění primárního cíle.