Pondělí 10.prosinec 2018

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: O agentuře - Vize a regionální rozvoj - Máme rádi Broumovsko

Máme rádi Broumovsko

Budoucností regionu a každé lidské společnosti jsou děti. APRB se proto snaží v rámci svého vlastního grantového programu rozšířit možnosti jejich seznamování s historií a současností místa kde žijí a tím zvyšovat jejich vazbu k regionu. Přitom našim cílem není zde naše děti držet za každou cenu. Našim cílem je prohloubit jejich vztah k místu, který bude promlouvat především při jejich poznávacích cestách po světě („do světa na zkušenou") a působit při jejich případném a pro nás přínosném návratu domů.