Pondělí 10.prosinec 2018

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: O agentuře - Vize a regionální rozvoj - Podíl na formulaci programu rozvoje Broumovska v letech 2003 a 2004

Podíl na formulaci programu rozvoje Broumovska v letech 2003 a 2004

Jednou z prvních iniciativ, které se lidé z APRB osobně účastnili, byl proces formulace Programu rozvoje Broumovska iniciovaný obcemi v čele s městem Broumov. V této sekci Vám přinášíme výstupy práce širokého spektra účastníků. Program rozvoje Broumovska byl formulován metodou Místní agendy 21 a tedy významný příspěvkem k tzv. udržitelnému rozvoji. Rádi i nyní podporujeme všechny projekty, které jsou realizovány s podílem veřejnosti, jakkoliv k tomuto způsobu nejsme nekritičtí. Tento postup má dle našeho názoru smysl i přes to, že nemá pevné a plnohodnotné ukotvení v systému řízení státu.