Pondělí 10.prosinec 2018

Poslední aktualizace 2.03.2017 11:13

Agentura pro rozvoj Broumovska

pomáháme naplňovat Vizi Broumovska 2029

Jste zde: O agentuře - Vize a regionální rozvoj - Právě byl vyhlášen grantový program „Máme rádi Broumovsko“ Agentury pro rozvoj Broumovska

Právě byl vyhlášen grantový program „Máme rádi Broumovsko“ Agentury pro rozvoj Broumovska

Agentura pro rozvoj Broumovska vyhlašuje příjem žádostí do grantového programu „Máme rádi Broumovsko, máme rádi místo, kde žijeme“, který získal prostředky během Dobročinného večera pro Broumovsko vpředvečer tradičního Vinum et Cetera. „Vyzýváme tímto organizace i jednotlivce, kteří se zabývají prací s dětmi, aby si připravovali projekty, které mohou vést k prohlubování jejich vztahu k místu a zapojováním veřejnosti k prohlubování lokálního patriotismu“ řekla při této příležitosti manažerka projektu z Agentury pro rozvoj Broumovska Marcela Školníková. Na podporu projektů je připraveno pět grantů ve výši 10 000 Kč a díky štědrosti našich dárců můžeme vyhlásit navíc dva s částkou 20 000 Kč. Tematické oblasti a projektový příspěvek jsou uvedeny ve výzvě zveřejněné na webových stránkách www.aprb.broumovsko.cz.

V loňském školním roce 2010 – 2011 bylo v programu Máme rádi Broumovsko a programu Plus podpořeno 8  žadatelů celkovou částkou 117 750,- Kč. Do realizovaných projektů se aktivně zapojilo více než 540 dětí a pedagogů.

Mezi úspěšné žadatele patřila ZUŠ v Broumově, jejíž žáci spolu s dětmi z Polska vystoupili v klášterní Zahradě* a naplnili ji svým zpěvem, hudbou, tancem a výtvarným uměním z obou stran hranice.

Žáci osmých a devátých tříd ZŠ Hradební se mohou pyšnit výsledkem projektu „Tenkrát a teď“. Je jím pexeso složené z 25 dvojic fotografií starého a nového Broumova.  Jejich cesta vedla i do tiskárny, kde sledovali, jak probíhá tisk od začátku až do konce. Pexeso je v těchto dnech vystaveno na staré radnici v Broumově.

Rodiče olivětínským dětem o.s. uspěli s projektem „Za pověstmi Broumova“, ze kterého bylo spousta krásných dětských prací tematicky zaměřených na broumovské pověsti.

Základní škola a Mateřská škola v Suchém Dole rámci projektu „Staré pověsti“ seznamovala žáky nejen s pověstmi Policka, této krásné části Broumovska.

Občanské sdružení Stromodění navázalo ve svém projektu volně na kampaň Broumov – Město stromů a výsadbou vzrostlých stromů v okolí Broumova realizoval akci „Stromodění - dětí potěšení“.

Z programu „Máme rádi Broumovsko“ byl podpořen i projekt společnosti Českých speleologů. Jiří Kopecký a jeho kolegové připravili vlastivědnou akci s názvem „Výpravy za poznáním neživé přírody Broumovska“. Celý projekt byl zaměřen na studenty vyšších ročníků základních škol a skládal se z úvodního shromáždění a 3 celodenních terénních exkurzí.

V programu PLUS, který byl letos podpořen z prostředků Nadace ČEZ, jsme podpořili projekt s názvem Rozkvetlý klášter. Cílem projetu bylo dokončit regeneraci a údržbu zeleně v Růžovém dvoře a podpořit město Broumov v soutěži Rozkvetlých sídel Entente Florale Europe.

Druhý projekt z programu PLUS se vztahuje k  Zelené kapličce v Suchém Dole, která v loňském roce do základů vyhořela. Nástěnný kalendář, zpracovaný dětmi ze Základní a Mateřské školy v Suchém Dole, vede děti k vytvoření vztahu k této kulturní památce a k místním historickým památkám vůbec.

O přidělení grantu rozhoduje komise složená ze stálých členů Podnikatelského klubu Broumovska. „Každoročně mě udivuje, kolik zajímavých projektů je nám předkládáno. Identifikovat se s regionem je velmi důležité. Snažím se motivovat i organizace z Meziměstí v účasti“, řekl člen Podnikatelského klubu Broumovska jednatel Meziměstské firmy Cedima Jiří Kozák. „Jsme opravdu moc rádi, že dobročinný večer a program Máme rádi Broumovsko motivuje k darům nejen firmy, ale ve stále větší míře soukromé dárce, kteří vnímají svojí odpovědnost a přispívají tak ke kvalitě života na Broumovsku. Velmi si toho vážíme,“ doplnila Marcela Školníková.

Plné znění výzvy

Přihláška do základního programu

Přihláška do programu PLUS

mrb_banner_